XJLink2-3070

XJLink2-3070 zapewnia komfortowy i zintegrowany dostęp do zaawansowanych testów boundary scan oraz narzędzi programistycznych oferowanych przez XJTAG dla urządzeń Keysight (Agilent) i3070 ICT. Firma Keysight Technologies zatwierdziła ten standard.

Karta produktu XJLink2-3070 Karta techniczna Uzyskaj więcej informacji

XJLink2-3070 JTAG controller approved by Keysight Technologies

Cechy

  • W pełni zintegrowany ze środowiskiem BTBasic
  • Szybkie programowanie
  • Do 4 połączeń łańcucha JTAG do testowanego urządzania – UUT
  • Częstotliwości zegara TCK do 166 MHz
  • Konfigurowalny interfejs pozwala na pracę z napięciami 1.1 V oraz 3.3 V
  • Regulowana szybkość narastania sygnału  oraz wydajność źródła
  • Automatyczna kontrola przesunięcia czasowego
  • Licznik częstotliwości na wszystkich pinach I/O – częstotliwość wejściowa do 200 MHz
  • Zajmuje jedno z trzech złączy dla  kart rozszerzających  Agilent  i3070
  • Opcjonalnie można zmieścić więcej interfejsów XJLink2-3070s na jednym złączu
XJLink2-3070 JTAG-controller na bazie kart rozszerzających 'Keysight (Agilent) i3070 utility card'
Keysight (Agilent) compatible

Korzyści integracji

Kombinacja zaawansowanych testów połączeń oraz możliwość programowania i testowana układów niezgodnych z JTAG oferowanych przez XJTAG z jednej strony oraz możliwości pomiarowe testerów i3070 sprawia, że wykrywanie wad jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. XJLink2-3070 jest w pełni kompatybilny z pozostałymi kontrolerami XJLink2 firmy XJTAG, co pozwala na przeprowadzanie identycznych testów w i3070 jak i na innej jednostce na stanowisku badawczym.

Rozszerzona stosowalność

XJLink2-3070 oferuje możliwość sterowania szybkością narastania sygnałów oraz wydajnością źródła sterownika co ułatwia pracę z projektami PCB na których znajdują się połączenia bez odpowiedniej terminacji dla szybkich sygnałów. Zaawansowana, automatyczna, kontrola przesunięcia czasowego pozwala na użycie łańcucha JTAG przy maksymalnej częstotliwości a dodatkowo konfigurowalne poziomy napięć umożliwiają bezpośrednie podłączenie do większości łańcuchów JTAG.

Więcej niż JTAG

Interfejs XJLink2-3070 jest w pełni konfigurowalny i może być również używany do innych celów niż tylko JTAG. Protokoły I²C, SPI i inne, specyficzne dla różnych producentów mogą być ujęte w testach oraz użyte podczas programowania.

Redukcja etapów i zwiększenie przepustowości

Zdolność XJLink2-3070 do łączenia testów i programowania umożliwia zmniejszenie liczby etapów technologicznych oraz dodatkowych, dedykowanych,  operacji na linii produkcyjnej. W celu zwiększenia przepustowości linii produkcyjnej możliwe jest również stosowanie JTAG do programowania urządzeń podczas przeprowadzania testów ICT.

Prędkości programowania bliską teoretycznego maksimum urządzenia można osiągnąć przy użyciu zaawansowanych funkcji XJLink2-3070.

Wygodne licencjonowanie

XJLink2-3070 może zawierać licencję oprogramowania XJTAG umożliwiającą pracę samodzielną, bez konieczności stosowania dodatkowych kluczy sprzętowych lub dostępu do sieci. Alternatywnie, system może być licencjonowany przy pomocy serwera sieciowego, umożliwiając optymalne wykorzystanie produktów firmy XJTAG bez konieczności przemieszczania licencjonowanego sprzętu.

XJLink2-3070 został opracowany w ramach współpracy z Keysight Technologies.

Ready to get started? Try XJTAG

computer

See XJTAG in action.

Our experts will be happy to show you how the XJTAG tools can help you diagnose faults on your board as well as cutting test development and repair time.

Ask for a Demo

contact us icon

Questions? Contact us!

We're here to help.
Send us a message and one of our test specialists will get back to you shortly.

Contact us

workstation

Get a free test setup.

Evaluate the XJTAG system with full functionality for 30 days and get the first test project set up for your board – for free. No obligation to purchase.

Get started now

Join world leading companies using XJTAG Boundary Scan