Προϊόντα

Σύστημα ανάπτυξης XJTAG

Το Σύστημα Ανάπτυξης XJTAG είναι ένα εδραιωμένο σετ εργαλείων δοκιμής, το οποίο αποτελείται από μια σειρά προϊόντων λογισμικού και υλικού και σας προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης δοκιμής, εντοπισμού σφαλμάτων (debug) και προγραμματισμού ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Το σύστημα λειτουργεί με συσκευές που πληρούν τα πρότυπα σάρωσης ορίων (boundary scan) 1149.1 και 1149.6 του ΙΕΕΕ.

Full product list
Πλήρης κατάλογος των προϊόντων

Το XJTAG σχεδιάζεται, υλοποιείται και υποστηρίζεται από αποφοίτους του πανεπιστημίου του Cambridge με στόχο να επιτρέψει σε μηχανικούς, τόσο στο επίπεδο ανάπτυξης όσο και δοκιμών, να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατότητες της σάρωσης ορίων. Το ΧJTAG σας βοηθά να επιταχύνετε τη σχεδίαση και ανάπτυξη και να βελτιώσετε τη διαδικασία δοκιμής κι εντοπισμού σφαλμάτων καθ’ όλην την διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος.

Ζητήστε σήμερα 30 ΗΜΕΡΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ
ή
ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΣΤ με κάθε δωρεάν δοκιμή

XJDeveloper — Προηγμένη γραφική διεπαφή

XJDeveloper - Για να ρυθμίσετε το XJTAG να εξετάσει τα κυκλώματά σαςΟ XJDeveloper είναι η γραφική εφαρμογή που επιτρέπει την παραγωγή του απαιτούμενου για το XJTAG κώδικα XJEase που περιγράφει το προς εξέταση κύκλωμα.

Με απλές κινήσεις όπως μεταφορά κι απόθεση (drag-and-drop), η διεπαφή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την αλυσίδα JTAG και να κατηγοριοποιήσετε εύκολα και γρήγορα όλες τις μη-JTAG συσκευές του κυκλώματός σας. Ο ενσωματωμένος πλοηγός (Netlist Explorer), Layout Viewer, Schematic Viewer και DFT εργαλείων ανάλυσης, σας παρέχει μια απεικόνιση της συνδεσιμότητας μεταξύ των συσκευών. περισσότερα (στα Αγγλικά)…

Προηγμένο τεστ συνδέσεων

Το προηγμένο τεστ συνδέσεων της XJDeveloper επιτρέπει την εξέταση υψηλότερου ποσοστού του κυκλώματος σε σύγκριση με άλλες λύσεις JTAG. Σας παρέχει επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση και την ακριβή φύση των ελαττωμάτων που διαπιστώθηκαν. περισσότερα (στα Αγγλικά)…

XJEase

H XJEase είναι μια υψηλού επιπέδου γλώσσα περιγραφής των τεστ, που χρησιμοποιείται από το XJTAG για να σας παράσχει όλη τη λειτουργικότητα, ευελιξία και τον έλεγχο που απαιτείτε για να δημιουργήσετε μια λύση JTAG.

Η XJEase διαθέτει βιβλιοθήκες για την δοκιμή ή/και τον προγραμματισμό ενός ευρέος φάσματος συσκευών όπως FLASH, RAM όλων των ειδών, Ethernet, RTC, Video κλπ. Ακόμη κι αν δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει JTAG στο παρελθόν, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα δοκιμών, χωρίς επιπρόσθετο προγραμματισμό. περισσότερα (στα Αγγλικά)…

Repair boards that would otherwise become waste

XJInvestigator – Investigate the causes of test failure

XJInvestigator allows you to diagnose manufacturing problems on failing boards. Combining the test capabilities of XJRunner and XJAnalyser with additional diagnostic functionality, XJInvestigator is the boundary scan tool to use at your repair/rework station. more…

XJAnalyser — Γραφική ανάλυση JTAG και εντοπισμός σφαλμάτων

XJAnalyser - Γραφική απεικόνιση της αλυσίδας JTAGΟ XJAnalyser είναι ένα εργαλείο οπτικής ανάλυσης κι εντοπισμού σφαλμάτων των συσκευών της αλυσίδας JTAG σε πραγματικό χρόνο. Μέσω καθορισμού των τιμών των ακροδεκτών (pins) και ανίχνευσης σημάτων μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα τα σφάλματα στις πλακέτες σας, ακόμη και στην περίπτωση των BGAs.

Ο XJAnalyser είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο, κατάλληλο επίσης για προγραμματισμό «in-system», χρησιμοποιώντας αρχεία SVF / STAPL / JAM. περισσότερα (στα Αγγλικά)…

XJRunner - Το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης των τεστ JTAG

XJRunner — Εξετάστε πλακέτες με ένα κλικ του «ποντικιού»

Ο XJRunner είναι το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης (run-time) των τεστ XJEase. Προορίζεται ιδιαίτερα για δοκιμές πλακετών τόσο στο πεδίο κατασκευής όσο και εφαρμογής, διαθέτοντας επιπρόσθετες δυνατότητες καταγραφής αποτελεσμάτων, διαδοχικής αριθμοδότησης (serial numbering) και διαχείρισης χρηστών. The Layout Viewer can visually display the physical location of any faults that are found when running tests. περισσότερα (στα Αγγλικά)…

XJLink / XJLink2 — Διεπαφή USB προς JTAG

Συνδετήρας από USB σε JTAG Οι XJLink και XJLink2 είναι προσαρμογείς από USB 2.0 σε JTAG που παρέχουν μια υψηλής ταχύτητας (480Mbps) διεπαφή με την αλυσίδα JTAG σε μια ηλεκτρονική πλακέτα.

Ο μικρού μεγέθους, ελαφρύς, φορητός σχεδιασμός τούς καθιστά ιδανικούς για χρήση τόσο στο εργαστήριο όσο και στο πεδίο εργασίας. Η ενσωματωμένη άδεια χρήσης σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το σύστημα XJTAG σε πολλαπλά μηχανήματα. περισσότερα (στα Αγγλικά)…

XJQuad — Multiport USB-JTAG controller

XJQuad multiport USB-JTAG adapter
XJQuad is a 4-port version of the XJLink2 USB-to-JTAG interface. It is supplied with XJRunner software for running XJDeveloper test systems. With a range of special features it is particularly suitable for manufacturers. Each of the four ports has a high-speed interface which can be connected to up to four TAPs on each Unit Under Test (UUT). more…

XJDemo & Προγράμματα Εκμάθησης

Πλακέτα XJDemoΗ πλακέτα XJDemo και τα διαδραστικά (interactive) προγράμματα εκμάθησης έχουν σχεδιαστεί ώστε να σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία εξοικείωσης με το XJTAG και δημιουργίας του πρώτου σας συστήματος δοκιμών. περισσότερα (στα Αγγλικά)…

Ενσωμάτωση “Third Party”

Η τυποποιηµένη .NET διεπαφή επιτρέπει την ενσωμάτωση του ΧJTAG σε περιβάλλοντα όπως NI LabVIEW™, LabWindows™/CVI, ή σε εφαρμογές γραμμένες σε γλώσσες όπως Visual Basic .NET ή C#.
Τα LabVIEW και LabWindows είναι σήματα κατατεθέντα της National Instruments.

Chain Debugger

Εντοπιστής Σφαλμάτων Αλυσίδας (Chain Debugger)

Ο εντοπιστής σφαλμάτων αλυσίδας είναι σχεδιασμένος για την επίλυση προβλημάτων (troubleshooting) μιας ελαττωματικής αλυσίδας. Μπορείτε να μετακινήσετε τα σήματα JTAG και να ορίσετε και αποθηκεύσετε τους διαμορφώσιμους ακροδέκτες (pins) στην κεφαλή του συνδετήρα XJLink. περισσότερα (στα Αγγλικά)…

High Speed Flash Programming

Programming large flash devices can be very slow using traditional JTAG techniques. XJTAG can use the on board processor or programmable logic device to dramatically speed up flash programming. more…

Πλακέτες XJIO & XJIO-PCI

πλακέτες επέκτασης XJIO - βελτιωμένη κάλυψη δοκιμώνΟι πλακέτες XJIO και XJIO-PCI σας προσφέρουν τη δυνατότητα να διευρύνετε την κάλυψη δοκιμών της υπό εξέταση μονάδας (Unit Under Test – UUT) επαληθεύοντας τα σήματα μέχρι τις εξωτερικές συνδέσεις.

Αξιοποιώντας τη σειρά των ψηφιακών και αναλογικών ακροδεκτών εισόδου/εξόδου (Ι/Ο) στις πλακέτες, μπορείτε να βελτιώσετε τη διαδικασία απομόνωσης σφαλμάτων, να επαληθεύσετε τα επίπεδα τάσης τροφοδοσίας και να απαλλαχθείτε από άλλες ακριβές συσκευές δοκιμών – ακόμα και σε μη-JTAG πλακέτες. περισσότερα (στα Αγγλικά)…

XJLink2 3070

XJLink2 3070 JTAG controller for Keysight (Agilent) i3070 ICT machines

The XJLink2 3070, approved by Keysight Technologies, provides convenient, integrated access to XJTAG’s powerful boundary scan test and programming tools from Keysight (Agilent) i3070 ICT machines. more…

μονάδες PXI - «τρέξτε» το XJTAG από μια υποδοχή PXI

Μονάδες PXI

Οι μονάδες PXI σας επιτρέπουν να «τρέξετε» το XJTAG από μια υποδοχή PXI μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό δοκιμής που διαθέτετε. PXI-XJLink2 παρέχουν μια διεπαφή PXI με την αλυσίδα JTAG της υπό εξέταση μονάδας (Unit Under Test – UUT). περισσότερα (στα Αγγλικά)…

Υποστήριξη & Συντήρηση

Οι πελάτες μας που διαθέτουν συμβόλαιο συντήρησης, έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη μέσω email και τηλεφώνου, ενημερώσεις εκδόσεων λογισμικού, περιοχή σύνδεσης με το κέντρο υποστήριξης της ιστοσελίδας μας, όπως επίσης και σε προωθητικές προσφορές, εκπτώσεις σε νέα προϊόντα κλπ.


XJAPI — Πρόσβαση JTAG Χαμηλού Επιπέδου

Η XJAPI είναι μια απλή στη χρήση DLL API διεπαφή με το υλικό μέρος (hardware). Μπορούμε να διαμορφώσουμε την API έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του συστήματός σας ή μπορείτε να αγοράσετε την πρότυπη API. περισσότερα (στα Αγγλικά)…

Προσαρμογή / Γνωμοδότηση (enquiries@xjtag.com)

Μπορούμε να παραγάγουμε προσαρμοσμένες εκδοχές του XJTAG καθώς και κώδικα XJEase που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.


Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή τιμές για οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος XJTAG, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το διανομέα μας στην Ελλάδα.

Ready to get started? Try XJTAG

computer

See XJTAG in action.

Our experts will be happy to show you how the XJTAG tools can help you diagnose faults on your board as well as cutting test development and repair time.

Ask for a Demo

contact us icon

Questions? Contact us!

We're here to help.
Send us a message and one of our test specialists will get back to you shortly.

Contact us

workstation

Get a free test setup.

Evaluate the XJTAG system with full functionality for 30 days and get the first test project set up for your board – for free. No obligation to purchase.

Get started now

Join world leading companies using XJTAG Boundary Scan